th

Hair Internet
Everything you want to know about the hair on internet

itenesfrdeptruarbgcazhcsdaeletfafihihuidiwjakoltlvmsnlnoplroskslsvthtrukvi

Enter in Hair Internet


Hair Internet : อินเทอร์เน็ตèพันธมิตรมีคุณค่าในการค้นหาภาพของแฟชั่นผมที่เราสร้างแรงบันดาลใจ เรามักจะไปทำผมขอตัดหรือ acconciatra ที่เราได้เห็นบนอินเทอร์เน็ต และมันเกิดขึ้นบ่อยเพียงเพื่อค้นหาร้านทำผมของเราในอินเทอร์เน็ต ทุกร้านทำผมตอนนี้มีเว็บไซต์ของตัวเองที่ recounts ทำในร้านเสริมสวย บริการอำนวยความสะดวก ทำให้ภาพของการตัดผมและ hairdos ของเขา ดูตัวอย่างของร้านที่เราจะèเสมอจุดในความโปรดปรานของช่างตัดผม เพราะลูกค้าได้รู้ว่าอาหารเซ็ตเซ็ต และùหาได้พี่รู้สึกสบายใจ ให้ข้อมูลจำนวนมากผ่านèอินเทอร์เน็ตยังสะดวกสบายสำหรับการช่างเนื่องจากได้ลูกค้าสามารถตามชนิดของอาหารอาหารทำ และรู้ว่าศักยภาพสิ่งเซ็ตผมเซ็ตอาหาร: ใช้ส่วนขยาย ใช้สีที่ปราศจากแอมโมเนีย บริการรีดผ้ากับเคราบ้าง Èอินเทอร์เน็ตหมายถึงการส่งเสริมตัวเอง และค้นหา: มีปพลิเคชันให้คลิกสัญญาปูช่างตัดผมที่ เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต ลูกค้าในเวลาจริงการปรับปรุงรายการข่าวสารและโปรโมชั่นที่ช่างตัดผมจะวางตัวในเลานจ์ ยังมีโปรแกรมที่ว่า คนจากพิกัดตำแหน่งโทรศัพท์มือถือ ระบุùปี่ช่างใกล้เธอและพวกเขารายงานบนแผนที่คืออะไร Èสำคัญแล้วว่า ช่างตัดผมทุกใช้เซ็ตศักยภาพของอินเทอร์เน็ตแจ้ง และ ชาน ทำให้ตัวเองมีอยู่แม้จะ มีหมายเลขโทรศัพท์และที่อยู่ของเขา

Encyclopaedic hair website

Hair Internet capelli Hair Internet acconciature Hair Internet estetica Hair Internet moda-capelli Hair Internet salute Hair Internet parrucchieri

Hair Internet - Hairdressers hair health care in the salons of beauty and aesthetics, with hair style for fashion photos and sales of hair-hair care products.

Sections of Interest

Hair Internet, hairdressers, hair, health, beauty salons, hair fashion photos, hairstyles, aesthetics, for sale, chat hair, hair loss treatment, hair loss, balayages, meches, shatush, deja-vu, Hair Internet, Globelife, fair hair, brand hair products, hairdressing sector, companies dyes hair, professional hair products manufacturers, factory lines products for third parties, private label, hair accessories, retailers hairdresser products.
Hair Internet, wholesale sellers hair products, dealers products for hairdressers, agents hairdressers, beauty salons, market research in the field of hair fashion, equipment for hairdressers, hair thickening, information hair, news hairdressing products, furniture stores hairstyle.
Hair Internet, imports and exports, hairdressing supplies

Gossip & News

17 Jun 19

MATRIX

MATRIX (brand americano di prodotti professionali per capelli
di proprietà di L'Oreal) sarà partner ufficiale
di MILANO PRIDE 2019 con la linea
di trattamenti e styling per capelli Total Results.

La MILANO PRIDE celebra le diversità in tutte le sue forme,
non solo quelle legate all'orientamento sessuale.

La MILANO PRIDE 2019 durerà una settimana
dal 21 al 29 Giugno.

Il connubio con il brand Matrix Total Results nasce dalla condivisione
di valori come l'inclusività, la libertà e l'uguaglianza.

Durante la Pride Week, MATRIX sarà presente in Piazza Oberdan 
con un "Pride Hair Bar" dove gli HAIRSTYLIST offriranno servizi
di blow-dry e piega express.

17 Jun 19

HJ

inglese

 

HJ's BRITISH HAIRDRESSING AWARDS are open
for entry and with the launch of two new categories:
THE INTERNATIONAL COLLECTION OF THE YEAR
and TREND IMAGE.

Now in its 34th year, the awards are established as the
ultimate accolade in hairdressing, with a win helping
to propel the career of any Hairdresser.

Even making the shortlist of the awards puts your name
on the map, with work shared on HJ's social media
reaching an audience of more than 800.000
dedicated followers.
That's not to mention the attention received at
SALON INTERNATIONAL, where collections
from all finalists are showcased to an audience of UK
and international visitors in the must-visit Gallery.

This year, the two new categories to enter, making the awards
accessible to more stylists.
THE INTERNATIONAL COLLECTION OF THE YEAR
and TREND IMAGE categories have been created to attract
a wider audience, making the awards a truly global opportunity.


italiano

 

Sono aperte le iscrizioni per gli HJ BRITISH HAIRDRESSING AWARDS
e lanciano due nuove categorie: COLLEZIONE INTERNAZIONALE
DELL'ANNO e IMMAGINE DI TENDENZA.

Giunto alla sua 34esima edizione, gli AWARDS sono riconosciuti
come la massima onorificenza per il settore dell'hairstyling, aiutando
la carriera di ogni parrucchiere.

Anche solo essere fra i nominati porta riconoscimenti, infatti HJ
condivide i nomi sui suoi Social Media seguiti
da oltre 800.000 follower.
Per non parlare dell'attenzione ricevuta al SALON INTERNATIONAL,
dove le collezioni di tutti i finalisti vengono presentate ad un pubblico
nazionale ed internazionale all'interno della Gallery.

Quest'anno le due nuove categorie, rendono gli AWARDS
accessibili a più stilisti.
Inoltre le due nuove categorie, COLLEZIONE INTERNAZIONALE 
DELL'ANNO e IMMAGINE DI TENDENZA, sono state create
per attrarre un pubblico più ampio, rendendo gli AWARDS
un'opportunità a livello mondiale.

17 Jun 19

Gianluca Caruso

 

ID symbolises individuality and being able to stand out from the crowd by incorporating a variety of textures and shapes. The hairstylist wanted to create something quirky, yet beautiful, taking inspiration from anti-gravity shapes and editorial looks.

Collection: ID
Ph: Pedro Antunes
Make-up: Eoin Whelan
Stylist: Aleksandra Malewicz

hair-collections

14 Jun 19

italia oggi

revivre

&

Powervolley Milano Allianz

ALLIANZ scende in campo a fianco di POWERVOLLEY MILANO
(di cui è principale sponsor REVIVRE, azienda di Bassano del Grappa
- Vicenza - specializzata in prodotti tricologici ed estetici),
club della pallavolo che ha scalato le classifiche nazionali e internazionali,
con una PARTNERSHIP basata sulla condivisione di valori e progetti.

Maurizio Devescovi, Direttore Generale di Allianz spa
ha spiegato: «È fonte di grande soddisfazione
per Allianz sostenere e affiancare una società come
la Powervolley Milano, impegnata ai massimi livelli di gioco
con la prima squadra e anche molto sensibile allo sviluppo
dei giovani talenti
nei suoi numerosi vivai».

Lucio Fusaro, presidente di POWERVOLLEY MILANO e di REVIVRE,
ha sottolineato l'importanza dell'accordo con Allianz dichiarando: 
«Insieme al Gruppo Allianz vogliamo proseguire il nostro percorso
permeato di iniziative ed eventi
che abbiano risonanza e prestigio,
con l’obiettivo di far emergere le eccellenze del nostro territorio
ed essere utili alla comunità. Farlo in ambito sportivo e
in una disciplina come la pallavolo, in cui il gioco di squadra,
la lealtà, il rispetto, lo spirito di gruppo sono VALORI PRINCIPALI, 
diventa una sfida che abbiamo sposato e che vogliamo condividere
insieme ad Allianz
».

14 Jun 19

BONUS FISCALE

Le imprese che acquistano prodotti
FRUTTO DI RICICLO e RIUSO
da destinare ad attività economiche
o professionali POTRANNO BENEFICIARE 
nel 2020 di un CREDITO D'IMPOSTA
pari al 25% del costo d'acquisto.

L'AGEVOLAZIONE potrà arrivare fino a
un massimo di 10 mila euro l'anno.Enter in Hair Internet